نرگس شکری

استادیار گروه فارماسیوتیکس

اطلاعات تماس پست الکترونیک: n.shokri@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل